ΠΑΡΟΧΕΣ

Στόχος του CELL είναι η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών μας για να γίνουν οι αυριανοί πολίτες του κόσμου μέσα από την άριστη εκμάθηση των ξένων γλωσσών, ικανοί να ανταποκριθούν με ευκολία στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις που θα συναντήσουν.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου παρέχουμε:

Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα.

Στα κέντρα μας λειτουργούν ολιγομελή τμήματα που αποτελούνται αυστηρά από 4 ως 8 άτομα. Τα ολιγομελή τμήματα μαθητών διασφαλίζουν :

  • Τη δυνατότητα αγαστής συνεργασίας καθηγητή – μαθητή
  • Τον αναγκαίο ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοσή τους
  • Τη γρήγορη και αποτελεσματική κάλυψη της ύλης, με τις απαραίτητες επαναλήψεις

Ενισχυτικό έντυπο υλικό σχεδιασμένο από τους καθηγητές του CELL αποκλειστικά για τους μαθητές μας.

Οι ειδικές εκδόσεις του CELL έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στην κατανόηση και επεξήγηση της ύλης. Υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις για την έκθεση, την γραμματική  καθώς επίσης και ειδικά βοηθήματα για τα επίπεδα των εξετάσεων.

Μελέτη στο χώρο μας με την εποπτεία καθηγητών κάθε Σάββατο.

Ο χώρος μας μετατρέπεται σε μελετητήριο κάθε Σάββατο πρωί. Όσοι μαθητές επιθυμούν έρχονται στο σχολείο, κάνουν τις ασκήσεις τους και μελετούν υπό την επίβλεψη και βοήθεια των καθηγητών. 

Επιπλέον μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Η φιλοσοφία του σχολείου μας είναι να μην αφήνουμε κανένα μαθητή να δημιουργεί κενά στη μάθηση.

‘Όταν και αν χρειαστεί επιπλέον φροντίδα, είμαστε δίπλα του να βοηθήσουμε με επιπλέον στήριξη, παρέχοντας του ιδιαίτερα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι κάθε μαθητής μας θα καλύψει τυχόν απορίες και θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του.

Ειδικές παροχές για τα τμήματα πτυχίων:

  • Επιπλέον ώρες εξάσκησης ακουστικών και προφορικών.
  • Ατομικά πακέτα εργασιών.
  • Εβδομαδιαία tests και Mock Exams (Προσομοιωτικά tests) για την εξοικείωση των μαθητών με το σύστημα των εξετάσεων.

Υποστήριξη για τις σχολικές εξετάσεις.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των μαθητών μας για το ειδικό μάθημα στις πανελλήνιες εξετάσεις σε όλες τις γλώσσες.

Επίσης, βοηθάμε τους μαθητές μας στις ξενόγλωσσες εξετάσεις κάθε επιπέδου του δημόσιου σχολείου.

Προετοιμασία αιτήσεων UCAS για την εισαγωγή σε Βρετανικά πανεπιστήμια.

Στο CELL έχουμε ειδίκευση στη διδασκαλία του IELTS και TOEFL (πιστοποιητικών για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού) καθώς και στην προετοιμασία του φακέλου και των αιτήσεων UCAS για σπουδές σε Βρετανικά Πανεπιστήμια.