Προγράμματα Σπουδών

Προγράμματα Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΡΩΣΙΚΑ

Καθημερινή ενημέρωση

Καθημερινή ενημέρωση

Έχετε την δυνατότητα να ενημερώστε καθημερινά για τα μαθήματα, τα σχόλια καθώς και τα οικονομικά στοιχεία, με την ευκολεία του κινητού σας οποιαδήποτε ώρα και ημέρα.