ΠΑΡΟΧΕΣ

Στόχος του CELL είναι η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών μας για να γίνουν οι αυριανοί πολίτες του κόσμου μέσα από την άριστη εκμάθηση των ξένων γλωσσών, ικανοί να ανταποκριθούν με ευκολία στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις που θα συναντήσουν.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου παρέχουμε:

Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur hendrerit odio vel vestibulum tempus. Sed faucibus tellus lorem, eu consequat lacus imperdiet.

Ενισχυτικό έντυπο υλικό σχεδιασμένο από τους καθηγητές του CELL αποκλειστικά για τους μαθητές μας.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur hendrerit odio vel vestibulum tempus. Sed faucibus tellus lorem, eu consequat lacus imperdiet.

Μελέτη στο χώρο μας με την εποπτεία καθηγητών κάθε Σάββατο.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur hendrerit odio vel vestibulum tempus. Sed faucibus tellus lorem, eu consequat lacus imperdiet.

Επιπλέον μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur hendrerit odio vel vestibulum tempus. Sed faucibus tellus lorem, eu consequat lacus imperdiet.

Ειδικές παροχές για τα τμήματα πτυχίων:

  • Επιπλέον ώρες εξάσκησης ακουστικών και προφορικών.
  • Ατομικά πακέτα εργασιών.
  • Εβδομαδιαία tests και Mock Exams (Προσομοιωτικά tests) για την εξοικείωση των μαθητών με το σύστημα των εξετάσεων.

Υποστήριξη για τις σχολικές εξετάσεις.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur hendrerit odio vel vestibulum tempus. Sed faucibus tellus lorem, eu consequat lacus imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur hendrerit odio vel vestibulum tempus. Sed faucibus tellus lorem, eu consequat lacus imperdiet.